10. LVB en online gedrag - Met Rogier & Gino

12. LVB en meedoen in de samenleving - Met Boris, Ellie en Raza

Als je een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) hebt, is het vaak lastig en niet vanzelfsprekend om mee te kunnen doen in de samenleving en een gewoon leven te leiden. Dat ervaart ook Raza Mangom (36). Maar waarom lukt dat niet, wat is er voor nodig om dit te veranderen en wat wil de VGN, de branchevereniging voor de gehandicaptensector? In deze aflevering van Studio LVB praat Nathalie hierover met Boris van der Ham, voorzitter van de VGN en oud Tweedekamerlid, Ellie ten Have, begeleider bij Middin én met Raza Mangom. Hij woont zelfstandig met begeleiding van Middin.

Net als Middin een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

Studio LVB - Door Middin

Risico’s horen bij het leven; niet elk risico is even groot. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking spelen soms andere risico’s en risicovol gedrag een rol. Dit vergt een…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een lvb hebben ook vaak bijkomende psychische problemen. Die worden alleen niet altijd goed herkend. Daardoor krijgt iemand niet de juiste behandeling waardoor de problemen kunnen verergeren. Middin…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking zitten net als iedereen veel online. Dit wordt vaak door begeleiders gezien als een gevaar, omdat ze vanwege hun beperking kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat 60-70 % van mensen met een verstandelijke beperking in hun leven te maken krijgen met seksueel misbruik.…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak stress. Ze kunnen niet voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld, in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Dit…