10. LVB en online gedrag - Met Rogier & Gino

#15 LVB en online gedrag - Met Nancy & Rogier

Mensen met een licht verstandelijke beperking zitten net als iedereen veel online. Dit wordt vaak door begeleiders gezien als een gevaar, omdat ze vanwege hun beperking kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld beïnvloeding en misbruik. Maar is het altijd zo slecht en wat weten begeleiders eigenlijk van het online gedrag van hun clienten? In deze podcast gaan we dieper in op de vraag hoe begeleiders omgaan met het online gedrag van hun client. Nancy Poldner is begeleider bij Middin. Samen met Rogier de Groot, onderzoeker naar online gedrag bij jongeren met een LVB kijkt ze naar de huidige manier van begeleiden van online gedrag én naar hoe het anders kan.

Net als Middin een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn makkelijk te beïnvloeden; dat zorgt er soms voor dat ze met de verkeerde personen in contact komen. Met als gevolg bijvoorbeeld crimineel gedrag of overlast…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat 60-70 % van mensen met een verstandelijke beperking in hun leven te maken krijgen met seksueel misbruik.…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak stress. Ze kunnen niet voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld, in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Dit…

Studio LVB - Door Middin

Er zijn vaak veel verschillende organisaties betrokken bij de begeleiding van een client met LVB. Bijvoorbeeld omdat er veel bijkomende problemen zijn, zoals schulden of verslaving. Al die organisaties vormen…