13. Hans van der Vlist

19. Jacqueline Cramer

In deze aflevering luistert u naar een interview met Jacqueline Cramer. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in kabinet-Balkenende IV.

Het interview wordt afgenomen door Caspar van den Berg en Zeger van der Wal. Opgenomen in juni 2021.

Net als Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Dineke Mulock Houwer. Directeur-generaal bij het ministerie van Justitie en daarvoor directeur Emancipatiezaken bij ministeries Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Harry Borghouts. Secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie in de periode 1996 tot 2002.

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Tjibbe Joustra. Secretaris-generaal Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1987 tot 2001.

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Chris Kalden. Secretaris-generaal Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de periode 2002-2007.

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Marjanne Sint. Secretaris-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk ordening en Milieubeheer in de periode 2000-2006. Sint: “De sleutel tot gezag…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Jan Pronk. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl, Lubbers III en Kok I en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Laurens Jan Brinkhorst. Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet-Kok…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Annemarie Jorritsma. Minister van Verkeer en Waterstaat in kabinet-Kok I en Economische Zaken en vicepremier in kabinet-Kok II. Jorritsma: “Tijd…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Jozias van Aartsen, secretaris-generaal Binnenlandse Zaken in de periode 1985-1994, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in kabinet-Kok I en…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Cees Veerman. Cees Veerman was minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in kabinet Balkenende I, en minister van Landbouw, Natuurbeheer…