13. Hans van der Vlist

19. Jacqueline Cramer

In deze aflevering luistert u naar een interview met Jacqueline Cramer. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in kabinet-Balkenende IV.

Het interview wordt afgenomen door Caspar van den Berg en Zeger van der Wal. Opgenomen in juni 2021.

Net als Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Annemarie Jorritsma. Minister van Verkeer en Waterstaat in kabinet-Kok I en Economische Zaken en vicepremier in kabinet-Kok II. Jorritsma: “Tijd…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Jozias van Aartsen, secretaris-generaal Binnenlandse Zaken in de periode 1985-1994, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in kabinet-Kok I en…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Cees Veerman. Cees Veerman was minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in kabinet Balkenende I, en minister van Landbouw, Natuurbeheer…