10. LVB en online gedrag - Met Rogier & Gino

2. LifeWise - Met Danielle & Jennifer

In deze aflevering gaat het over LifeWise, het methodisch kader voor de begeleiding van mensen met een LVB en bijkomende problematiek. LifeWise is ontwikkeld door Middin en Cordaan, maar tegenwoordig gebruiken steeds meer organisaties LifeWise. Nathalie spreekt in deze aflevering met Daniëlle Dijs (coördinator expertisegebied LVB van Middin) en Jennifer Zuijderwijk (begeleider van specialistisch team LVB en leerbegeleider LVB bij Middin).

Net als Middin een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn makkelijk te beïnvloeden; dat zorgt er soms voor dat ze met de verkeerde personen in contact komen. Met als gevolg bijvoorbeeld crimineel gedrag of overlast…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking zitten net als iedereen veel online. Dit wordt vaak door begeleiders gezien als een gevaar, omdat ze vanwege hun beperking kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat 60-70 % van mensen met een verstandelijke beperking in hun leven te maken krijgen met seksueel misbruik.…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak stress. Ze kunnen niet voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld, in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Dit…