10. LVB en online gedrag - Met Rogier & Gino

2. LifeWise - Met Danielle & Jennifer

In deze aflevering gaat het over LifeWise, het methodisch kader voor de begeleiding van mensen met een LVB en bijkomende problematiek. LifeWise is ontwikkeld door Middin en Cordaan, maar tegenwoordig gebruiken steeds meer organisaties LifeWise. Nathalie spreekt in deze aflevering met Daniëlle Dijs (coördinator expertisegebied LVB van Middin) en Jennifer Zuijderwijk (begeleider van specialistisch team LVB en leerbegeleider LVB bij Middin).

Net als Middin een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

Studio LVB - Door Middin

Risico’s horen bij het leven; niet elk risico is even groot. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking spelen soms andere risico’s en risicovol gedrag een rol. Dit vergt een…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een lvb hebben ook vaak bijkomende psychische problemen. Die worden alleen niet altijd goed herkend. Daardoor krijgt iemand niet de juiste behandeling waardoor de problemen kunnen verergeren. Middin…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking zitten net als iedereen veel online. Dit wordt vaak door begeleiders gezien als een gevaar, omdat ze vanwege hun beperking kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat 60-70 % van mensen met een verstandelijke beperking in hun leven te maken krijgen met seksueel misbruik.…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak stress. Ze kunnen niet voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld, in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Dit…