10. LVB en online gedrag - Met Rogier & Gino

3. LVB en Forensische Zorg - Met David & Jolanda

Van alle mensen die in de gevangenis zitten heeft naar schatting 40% een licht verstandelijke beperking. Deze mensen krijgen vaak tijdens en na detentie niet de juiste ondersteuning met een hogere kans op recidive als gevolg. Middin begeleidt forensische cliënten bij wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Middin werkt hierbij nauw samen met ketenpartners zoals de reclassering en specifiek de toezichthouder van de cliënt.

Eén van hen is Jolanda van Hulst die toezichthouder is bij het Leger des Heils. Zij werkt onder andere samen met David Lane, begeleider bij het specialistisch team LVB+ van Middin in de regio Haaglanden.

Net als Middin een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn makkelijk te beïnvloeden; dat zorgt er soms voor dat ze met de verkeerde personen in contact komen. Met als gevolg bijvoorbeeld crimineel gedrag of overlast…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking zitten net als iedereen veel online. Dit wordt vaak door begeleiders gezien als een gevaar, omdat ze vanwege hun beperking kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat 60-70 % van mensen met een verstandelijke beperking in hun leven te maken krijgen met seksueel misbruik.…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak stress. Ze kunnen niet voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld, in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Dit…