10. LVB en online gedrag - Met Rogier & Gino

4. LVB en Werk - Met Joyce & Madelon

Podcast over het belang van werk voor mensen met een LVB

Mensen met een LVB hebben er enorm veel baat bij om overdag structuur te hebben, bijvoorbeeld via dagbesteding of werk. Verveling is namelijk niet bevorderlijk voor hun gemoedstoestand. Het geeft hen dagritme, voldoening en niet onbelangrijk: een inkomen!

Maar hoe zorg je voor dat mensen met een LVB aan werk komen én vooral: houden? Wat is er nodig? Zowel aan de kant van de werkgever, de cliënt én de begeleider?

Net als Middin een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

Studio LVB - Door Middin

Risico’s horen bij het leven; niet elk risico is even groot. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking spelen soms andere risico’s en risicovol gedrag een rol. Dit vergt een…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een lvb hebben ook vaak bijkomende psychische problemen. Die worden alleen niet altijd goed herkend. Daardoor krijgt iemand niet de juiste behandeling waardoor de problemen kunnen verergeren. Middin…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking zitten net als iedereen veel online. Dit wordt vaak door begeleiders gezien als een gevaar, omdat ze vanwege hun beperking kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat 60-70 % van mensen met een verstandelijke beperking in hun leven te maken krijgen met seksueel misbruik.…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak stress. Ze kunnen niet voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld, in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Dit…