7. Chris Kalden

7. Chris Kalden

In deze aflevering luistert u naar een interview met Chris Kalden. Secretaris-generaal Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de periode 2002-2007.

Net als Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

De Top Kijkt Om

Binnenkort verschijnt de podcast-serie ‘De top kijkt om’. De top kijkt om is een serie interviews met oud-ministers, oud-staatssecretarissen en oud-topambtenaren. Hoe blikken zij terug op hun manier van besturen,…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Koos van der Steenhoven. Van december 2012 tot juli 2013 was hij waarnemend secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Jacqueline Cramer. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in kabinet-Balkenende IV. Het interview wordt afgenomen door Caspar van den Berg…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Sybilla Dekker. Minister van VROM van 2003 tot 2006 in kabinet-Balkenende II. Het interview wordt afgenomen door Caspar van den Berg…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Roel Bekker. Secretaris-generaal bij het ministerie van VWS van 1998 tot 2007 en programma-secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst bij het ministerie van BZK…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Hans van der Vlist. Directeur-generaal bij het ministerie van Justitie van 2005 tot 2011 en secretaris-generaal bij het ministerie van OCW…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Martin van Rijn. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kabinet-Rutte II en tijdelijk minister voor Medische Zorg en Sport in…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Fred Teeven. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in kabinet-Rutte I en kabinet-Rutte II. Het interview wordt afgenomen door Paul ’t Hart…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Hans van der Vlist. Directeur-generaal Milieubeheer bij het ministerie van VROM in 2007 en secretaris-generaal VROM van 2007 tot 2010. Het…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Rita Verdonk. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in kabinet-Balkenende II en minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering in kabinet-Balkenende III.…