9. Harry Borghouts

9. Harry Borghouts

In deze aflevering luistert u naar een interview met Harry Borghouts. Secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie in de periode 1996 tot 2002.

Net als Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

De Top Kijkt Om

Ab van Ravestein gaf leiding aan verschillende uitvoeringsorganisaties. Als directeur van de RDW maakte hij zich hard voor maatschappelijk verantwoord handhaven. Want regels zijn mooi, maar als mensen door boetes…

De Top Kijkt Om

Binnenkort verschijnt de podcast-serie ‘De top kijkt om’. De top kijkt om is een serie interviews met oud-ministers, oud-staatssecretarissen en oud-topambtenaren. Hoe blikken zij terug op hun manier van besturen,…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Koos van der Steenhoven. Van december 2012 tot juli 2013 was hij waarnemend secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Jacqueline Cramer. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in kabinet-Balkenende IV. Het interview wordt afgenomen door Caspar van den Berg…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Sybilla Dekker. Minister van VROM van 2003 tot 2006 in kabinet-Balkenende II. Het interview wordt afgenomen door Caspar van den Berg…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Roel Bekker. Secretaris-generaal bij het ministerie van VWS van 1998 tot 2007 en programma-secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst bij het ministerie van BZK…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Hans van der Vlist. Directeur-generaal bij het ministerie van Justitie van 2005 tot 2011 en secretaris-generaal bij het ministerie van OCW…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Martin van Rijn. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kabinet-Rutte II en tijdelijk minister voor Medische Zorg en Sport in…