Meevoelen, meedenken en toch standvastig blijven. Een interview met Erry Stoové, voormalig bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank.

Meevoelen, meedenken en toch standvastig blijven. Een interview met Erry Stoové, voormalig bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank.

Erry Stoové was tot 2012 bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. “De parel in de kroon van de sociale zekerheid”, zoals hij het zelf noemt. Hoewel hij in het beleid begon, was hij bovenal uitvoeringsbaas. Hij stond voor de burger en diens rechten. Zijn ervaring binnen het beleid hielp hem dikwijls de juiste snaren te raken. “Je weet hoe het gaat op zo’n departement, je kunt meevoelen. Dan probeer je natuurlijk ook mee te denken en toch standvastig te blijven.” Wanneer wet, geweten of zijn mensen hem dat ingaven, koos hij een eigen koers. Zijn les voor uitvoeringsdirecteuren: “Wees congruent en vooral integer. Heb een hoge morele standaard.”

Luister naar Erry Stoové in gesprek met hoogleraren Bestuurskunde Zeger van der Wal en Sandra van Thiel.

Net als Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

De Top Kijkt Om

Binnenkort verschijnt de podcast-serie ‘De top kijkt om’. De top kijkt om is een serie interviews met oud-ministers, oud-staatssecretarissen en oud-topambtenaren. Hoe blikken zij terug op hun manier van besturen,…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Koos van der Steenhoven. Van december 2012 tot juli 2013 was hij waarnemend secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Jacqueline Cramer. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in kabinet-Balkenende IV. Het interview wordt afgenomen door Caspar van den Berg…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Sybilla Dekker. Minister van VROM van 2003 tot 2006 in kabinet-Balkenende II. Het interview wordt afgenomen door Caspar van den Berg…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Roel Bekker. Secretaris-generaal bij het ministerie van VWS van 1998 tot 2007 en programma-secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst bij het ministerie van BZK…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Hans van der Vlist. Directeur-generaal bij het ministerie van Justitie van 2005 tot 2011 en secretaris-generaal bij het ministerie van OCW…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Martin van Rijn. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kabinet-Rutte II en tijdelijk minister voor Medische Zorg en Sport in…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Fred Teeven. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in kabinet-Rutte I en kabinet-Rutte II. Het interview wordt afgenomen door Paul ’t Hart…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Hans van der Vlist. Directeur-generaal Milieubeheer bij het ministerie van VROM in 2007 en secretaris-generaal VROM van 2007 tot 2010. Het…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Rita Verdonk. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in kabinet-Balkenende II en minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering in kabinet-Balkenende III.…