Meevoelen, meedenken en toch standvastig blijven. Een interview met Erry Stoové, voormalig bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank.

Meevoelen, meedenken en toch standvastig blijven. Een interview met Erry Stoové, voormalig bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank.

Erry Stoové was tot 2012 bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. “De parel in de kroon van de sociale zekerheid”, zoals hij het zelf noemt. Hoewel hij in het beleid begon, was hij bovenal uitvoeringsbaas. Hij stond voor de burger en diens rechten. Zijn ervaring binnen het beleid hielp hem dikwijls de juiste snaren te raken. “Je weet hoe het gaat op zo’n departement, je kunt meevoelen. Dan probeer je natuurlijk ook mee te denken en toch standvastig te blijven.” Wanneer wet, geweten of zijn mensen hem dat ingaven, koos hij een eigen koers. Zijn les voor uitvoeringsdirecteuren: “Wees congruent en vooral integer. Heb een hoge morele standaard.”

Luister naar Erry Stoové in gesprek met hoogleraren Bestuurskunde Zeger van der Wal en Sandra van Thiel.

Net als Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Hans van der Vlist. Directeur-generaal Milieubeheer bij het ministerie van VROM in 2007 en secretaris-generaal VROM van 2007 tot 2010. Het…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Rita Verdonk. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in kabinet-Balkenende II en minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering in kabinet-Balkenende III.…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Gerd Leers. Minister voor Immigratie, Asiel en Integratie in kabinet-Rutte I. Het interview wordt afgenomen door Paul ’t Hart en Erik-Jan…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Dineke Mulock Houwer. Directeur-generaal bij het ministerie van Justitie en daarvoor directeur Emancipatiezaken bij ministeries Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Harry Borghouts. Secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie in de periode 1996 tot 2002.

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Tjibbe Joustra. Secretaris-generaal Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1987 tot 2001.

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Chris Kalden. Secretaris-generaal Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de periode 2002-2007.

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met Marjanne Sint. Secretaris-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk ordening en Milieubeheer in de periode 2000-2006. Sint: “De sleutel tot gezag…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Jan Pronk. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl, Lubbers III en Kok I en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke…

De Top Kijkt Om

In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Laurens Jan Brinkhorst. Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet-Kok…