14867228-1619772720206-ee54e062fbe54

De Top Kijkt Om

In 2019 zijn er 10 interviews afgenomen met oud-ministers- en oud-topambtenaren. Die zijn opgenomen voor een video van 30 a 45 minuten, maar de ruwe opnames bevatte nog veel meer fantastische anekdotes, leerzame inzichten en interessante visies op besturen. Daarom besloot het ministerie de opnames volledig aan te bieden als podcast.

De opnames zijn opgenomen met een dasspeld bij de gast. De interviewer is moeilijk te horen, omdat het de bedoeling was alleen video te verzorgen. Daarom werd de hulp van de Podcast Fabriek ingeschakeld.

We hebben de gesprekken nagelopen, het tempo verhoogd en intermezzo’s verwijderd. Tevens hebben we het geluid zoveel mogelijk rechtgetrokken om een plezierige luisterervaring te creëren. Ook hebben we de podcast voorzien van een intro & outro.

Beluister de laatste aflevering

Je ‘license to operate’ is de tevredenheid van de burger. Een interview met Ab van Ravestein, voormalig algemeen directeur van de RDW.

Ab van Ravestein gaf leiding aan verschillende uitvoeringsorganisaties. Als directeur van de RDW maakte hij zich hard voor maatschappelijk verantwoord handhaven. Want regels zijn mooi, maar als mensen door boetes in de knel komen, werken ze niet. Ga liever met die mensen in gesprek om een oplossing te vinden, want je ‘license to operate’ is de tevredenheid van de burger. Voor goede uitvoering is het belangrijk dat we meer investeren in de kwaliteit van de organisaties, zo ervaarde hij: “Het staat of valt uiteindelijk met een competente organisatie.”

Net als Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties een goede podcast voor je bedrijf?

Alle afleveringen

In deze aflevering luistert u naar een interview met Fred Teeven. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in kabinet-Rutte I en kabinet-Rutte II. Het interview wordt afgenomen door Paul ’t Hart…
In deze aflevering luistert u naar een interview met Hans van der Vlist. Directeur-generaal Milieubeheer bij het ministerie van VROM in 2007 en secretaris-generaal VROM van 2007 tot 2010. Het…
In deze aflevering luistert u naar een interview met Rita Verdonk. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in kabinet-Balkenende II en minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering in kabinet-Balkenende III.…
In deze aflevering luistert u naar een interview met Gerd Leers. Minister voor Immigratie, Asiel en Integratie in kabinet-Rutte I. Het interview wordt afgenomen door Paul ’t Hart en Erik-Jan…
In deze aflevering luistert u naar een interview met Dineke Mulock Houwer. Directeur-generaal bij het ministerie van Justitie en daarvoor directeur Emancipatiezaken bij ministeries Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en…
In deze aflevering luistert u naar een interview met Marjanne Sint. Secretaris-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk ordening en Milieubeheer in de periode 2000-2006. Sint: “De sleutel tot gezag…
In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Jan Pronk. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl, Lubbers III en Kok I en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke…