14867228-1619772720206-ee54e062fbe54

De Top Kijkt Om

In 2019 zijn er 10 interviews afgenomen met oud-ministers- en oud-topambtenaren. Die zijn opgenomen voor een video van 30 a 45 minuten, maar de ruwe opnames bevatte nog veel meer fantastische anekdotes, leerzame inzichten en interessante visies op besturen. Daarom besloot het ministerie de opnames volledig aan te bieden als podcast.

De opnames zijn opgenomen met een dasspeld bij de gast. De interviewer is moeilijk te horen, omdat het de bedoeling was alleen video te verzorgen. Daarom werd de hulp van de Podcast Fabriek ingeschakeld.

We hebben de gesprekken nagelopen, het tempo verhoogd en intermezzo’s verwijderd. Tevens hebben we het geluid zoveel mogelijk rechtgetrokken om een plezierige luisterervaring te creëren. Ook hebben we de podcast voorzien van een intro & outro.

Beluister de laatste aflevering

Binnenkort: De top kijkt om

Binnenkort verschijnt de podcast-serie ‘De top kijkt om’. De top kijkt om is een serie interviews met oud-ministers, oud-staatssecretarissen en oud-topambtenaren. Hoe blikken zij terug op hun manier van besturen, de druk van de media en de kwaliteit van de ambtelijke dienst? Wat moeten hun opvolgers doen en laten om zo effectief mogelijk te zijn? In deze podcastserie luistert u naar eerder gefilmde interviews die u kunt bekijken op www.detopkijktom.nl.

Net als Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties een goede podcast voor je bedrijf?

Alle afleveringen

In deze aflevering luistert u naar een interview met Gerd Leers. Minister voor Immigratie, Asiel en Integratie in kabinet-Rutte I. Het interview wordt afgenomen door Paul ’t Hart en Erik-Jan…
In deze aflevering luistert u naar een interview met Dineke Mulock Houwer. Directeur-generaal bij het ministerie van Justitie en daarvoor directeur Emancipatiezaken bij ministeries Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en…
In deze aflevering luistert u naar een interview met Marjanne Sint. Secretaris-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk ordening en Milieubeheer in de periode 2000-2006. Sint: “De sleutel tot gezag…
In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Jan Pronk. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl, Lubbers III en Kok I en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke…
In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Laurens Jan Brinkhorst. Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet-Kok…
In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Annemarie Jorritsma. Minister van Verkeer en Waterstaat in kabinet-Kok I en Economische Zaken en vicepremier in kabinet-Kok II. Jorritsma: “Tijd…
In deze aflevering luistert u naar een interview met oud-minister Jozias van Aartsen, secretaris-generaal Binnenlandse Zaken in de periode 1985-1994, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in kabinet-Kok I en…