Het Juridisch Café - Juridische zaken, besproken door Rube en Wijnveld Advocaten

Rube & Wijnveld advocaten wilde op een toegankelijke manier wetgeving uitleggen. Daarom hebben ze samen met ons het Juridisch Café opgezet. In deze talkshow praten de heren over opvallende of gewijzigde wetgeving. Tevens wordt ook regelmatig de actualiteit uitgelegd aan de hand van de juridische werking. Het concept is een kroegpraat-concept. 

De Podcast Fabriek verzorgde de ontwikkeling van het concept, artwork, opnames (in onze Studio in Haarlem), bewerking en publicatie op Spotfiy, Apple Podcasts en Google Podcasts.

Sinds een aantal afleveringen verzorgen we ook video, waar bepaalde segmenten uit worden geknipt om gedeeld te worden op sociale kanalen.

Beluister de laatste aflevering

SE2A4: Goed verhuurderschap. Nu ook wettelijk verankerd, maar wat houdt het in? En ook de Omgevingswet en een onwtikkeling rond het Didam-arrest

In deze aflevering staat de Wet goed verhuurderschap, die 1 juli 2023 in werking treedt, centraal. Deze nieuwe wet is van belang voor alle verhuur, beheer en bemiddeling bij woonruimte.  Burgemeester en wethouders krijgen met deze wet vergaande bevoegdheden om in te kunnen grijpen in de civielrechtelijke verhouding tussen verhuurders, bemiddelaars, beheerders en huurders. 
De nieuwe wet regelt onder meer de volgende onderwerpen: 

  • Publiekrechtelijke normstelling: 'goed verhuurderschap' en de wettelijke vereisten;
  • Informatieverstrekkingsplicht richting huurder;
  • Gemeentelijk meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag;
  • Nieuwe regels voor de hoogte van de waarborgsom en terugbetaling bij huurbeëindiging;
  • Nieuwe regels voor de verhuur aan arbeidsmigranten;
  • Voorkomen van woondiscriminatie (schriftelijke werkwijze en maatregelen vaststellen);
  • Mogelijkheid tot het instellen van een gemeentelijke verhuurvergunning (en het stellen van verhuurvoorwaarden).

De gevolgen en risico's bij het niet naleven van de wet zijn: 

  • Waarschuwing, bestuursdwang en bestuurlijke boetes, variërend van € 22.500,- tot € 90.000,-;
  • Inbeheername van woon- of verblijfsruimte door burgemeester en wethouders bij het meermaals overtreden van de regels (alle rechten en verplichtingen van de verhuurder worden overgeheveld naar een aan te stellen beheerder);
  • Openbare publicatie van de maatregelen/besluiten en de mogelijkheid tot publicatie van de namen van verhuurders of de personen achter de bedrijven.

Ook passeert de Omgevingswet – die tegen onze verwachtingen in is aangenomen door de eerste kamer – de revue en is er weer actueel nieuws te melden over het Didam-arrest. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft namelijk op 22 maart 2023 geoordeeld dat het Didam arrest heeft terugwerkende kracht heeft. De koopovereenkomst gesloten in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals ingevuld in Didam arrest is daarom nietig op grond van artikel 3:40 lid 2 en 3 BW (ECLI:NL:RBMNE:2023:1244).

–> Stuur ons een vraag of opmerking via een spraakbericht

–> E-mail: [email protected]

–> Website: www.rubewijnveld.nl/juridisch-cafe

–> Facebook: @rubewijnveld

–> Twitter: @rubewijnveld

–> Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHdzQdoUkzsKUy3eHQHB3zg

Net als Rube & Wijnveld Advocaten een goede podcast voor je bedrijf?

Alle afleveringen

In deze aflevering staat de Wet goed verhuurderschap, die 1 juli 2023 in werking treedt, centraal. Deze nieuwe wet is van belang voor alle verhuur, beheer en bemiddeling bij woonruimte. …