De podcast

1. In gesprek met Jurriën Koops, directeur van de ABU

In deze eerste aflevering gaat Joop de Boer, adviseur publiek-private samenwerking van de ABU in gesprek met ABU-directeur Jurriën Koops. Je maakt kennis met twee betrokken arbeidsmarktprofessionals die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Zij gaan in dit gesprek in op het belang van werk voor iedereen, hoe de weg naar werk voor veel mensen te ingewikkeld is georganiseerd en wat ervoor nodig is om die weg eenvoudiger te maken. Want iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt, is hun stellige overtuiging. Koops deelt zijn ervaringen en visie. Hij ziet duidelijke rollen voor de uitzendbranche en publieke instanties en wil dat elke publieke euro gaat naar de mensen die de meeste hulp nodig hebben om aan de slag te kunnen aan. En wat zou hij doen als hij een dag minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is? Je hoort het in deze podcast.

De Podcast Fabriek is onderdeel van Pimpelpaars Media

Contact

+31 6 40 60 60 57

info@podcast-fabriek.nl

A Hofmanweg 5a, 2031 BH, Haarlem