11. Cliënten over het leven met een LVB - met Timo, Corrie en John

#13 LVB en stress - Met Hans en Lisa

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak stress. Ze kunnen niet voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld, in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Dit geeft hen het gevoel van falen en onbegrip. En dat levert stress op. Het methodisch kader LifeWise, ontwikkeld door Middin en Cordaan, kan deze stress helpen te verminderen.

In deze aflevering van Studio LVB praat Nathalie Koopman met Hans Willemsen, beleidsadviseur LVB bij Cordaan, één van de grondleggers van LifeWise én met Lisa Veldkamp, begeleider bij Middin. Ook komt een client van Middin aan het woord over de stress die hij ervaart in zijn leven.

Net als Middin een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

Studio LVB - Door Middin

Risico’s horen bij het leven; niet elk risico is even groot. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking spelen soms andere risico’s en risicovol gedrag een rol. Dit vergt een…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een lvb hebben ook vaak bijkomende psychische problemen. Die worden alleen niet altijd goed herkend. Daardoor krijgt iemand niet de juiste behandeling waardoor de problemen kunnen verergeren. Middin…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking zitten net als iedereen veel online. Dit wordt vaak door begeleiders gezien als een gevaar, omdat ze vanwege hun beperking kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat 60-70 % van mensen met een verstandelijke beperking in hun leven te maken krijgen met seksueel misbruik.…