11. Cliënten over het leven met een LVB - met Timo, Corrie en John

#16 LVB en eenzaamheid - Met Jolanda, Sandhia en Chantal

Eenzaamheid is een groot probleem onder mensen met een LVB.

Ze hebben weinig contacten en komen vaak bijna niet het huis uit.

Nathalie praat hierover in deze aflevering van Studio LVB met Jolanda en Sandhia, twee cliënten van Middin.

Ook komt Chantal Gelauf aan het woord, zij is begeleider bij Middin.

Zij vertelt hoe Middin probeert om cliënten in contact te brengen met de wereld om hen heen.

Net als Middin een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

Studio LVB - Door Middin

Risico’s horen bij het leven; niet elk risico is even groot. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking spelen soms andere risico’s en risicovol gedrag een rol. Dit vergt een…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een lvb hebben ook vaak bijkomende psychische problemen. Die worden alleen niet altijd goed herkend. Daardoor krijgt iemand niet de juiste behandeling waardoor de problemen kunnen verergeren. Middin…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking zitten net als iedereen veel online. Dit wordt vaak door begeleiders gezien als een gevaar, omdat ze vanwege hun beperking kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat 60-70 % van mensen met een verstandelijke beperking in hun leven te maken krijgen met seksueel misbruik.…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak stress. Ze kunnen niet voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld, in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Dit…