11. Cliënten over het leven met een LVB - met Timo, Corrie en John

#17 Samenwerken met de wijkagent en het netwerk rond een cliënt - Met Alexander en Elaine

Mensen met een LVB zijn makkelijk te beïnvloeden; dat zorgt er soms voor dat ze met de verkeerde personen in contact komen. Met als gevolg bijvoorbeeld crimineel gedrag of overlast in de buurt.


Wat kunnen begeleiders van cliënten met een LVB doen om dit zoveel mogelijk te beperken? Welke rol speelt de familie van een cliënt hierbij? En hoe trek je hierin samen op met de wijkagent?

In deze aflevering van Studio LVB praat Nathalie hierover met Alexander Holwerda, begeleider bij Middin én met Elaine Zeefuik, wijkagent. Ook komt Sander aan het woord. Hij is de broer van Martijn, die bij Middin woont.

Net als Middin een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

Studio LVB - Door Middin

Risico’s horen bij het leven; niet elk risico is even groot. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking spelen soms andere risico’s en risicovol gedrag een rol. Dit vergt een…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een lvb hebben ook vaak bijkomende psychische problemen. Die worden alleen niet altijd goed herkend. Daardoor krijgt iemand niet de juiste behandeling waardoor de problemen kunnen verergeren. Middin…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking zitten net als iedereen veel online. Dit wordt vaak door begeleiders gezien als een gevaar, omdat ze vanwege hun beperking kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat 60-70 % van mensen met een verstandelijke beperking in hun leven te maken krijgen met seksueel misbruik.…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak stress. Ze kunnen niet voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld, in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Dit…