#19 Lvb en GGZ – Met Arina en Elke

#20 Lvb en risicovol gedrag - Met Hendrien en Michiel

Risico’s horen bij het leven; niet elk risico is even groot. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking spelen soms andere risico’s en risicovol gedrag een rol. Dit vergt een bepaalde manier van begeleiden. Middin en het lectoraat LVB en risicovol gedrag van de Hogeschool Leiden brengen nu samen de risico’s en risicovol gedrag van mensen met een LVB in kaart. Ze werken aan een tool die begeleiders helpt om risico’s en risicovol gedrag beter te herkennen en te signaleren bij clienten met een LVB. In een eerdere aflevering van Studio LVB sprak Nathalie al met Hendrien Kaal, lector aan de Hogeschool Leiden voor het lectoraat LVB over het belang van samenwerking tussen onderzoek en praktijk. In deze podcast gaan we dieper in op de manier waarop die samenwerking vormt krijgt. In dit geval op het gebied van LVB en risicovol gedrag. Naast Hendrien Kaal is ook Michiel Piek aanwezig, coördinerend begeleider voor Middin.

Net als Middin een goede podcast voor je bedrijf?

Andere afleveringen

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een lvb hebben ook vaak bijkomende psychische problemen. Die worden alleen niet altijd goed herkend. Daardoor krijgt iemand niet de juiste behandeling waardoor de problemen kunnen verergeren. Middin…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking zitten net als iedereen veel online. Dit wordt vaak door begeleiders gezien als een gevaar, omdat ze vanwege hun beperking kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een LVB zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat 60-70 % van mensen met een verstandelijke beperking in hun leven te maken krijgen met seksueel misbruik.…

Studio LVB - Door Middin

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak stress. Ze kunnen niet voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld, in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Dit…