SE3A3: Een nieuwe kijk op de handhaving

Deze aflevering van het Juridisch café gaat over handhaving. En in het bijzonder dat de Afdeling bestuursrechtspraak de wenselijkheid van handhavend optreden anders is gaan bekijken dan voorheen. Recente uitspraken over handhaving met betrekking tot zogeheten PAS-melders lijken dat beeld te bevestigen. PAS-melders zijn bedrijven die op grond van het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding hebben gedaan voor een wijziging of uitbreiding van hun bedrijf. Op grond van het PAS konden bedrijven hiermee volstaan als de stikstofneerslag van hun activiteiten onder de gestelde drempelwaarde bleef. Zij hoefden dan geen natuurvergunning aan te vragen. In 2019 oordeelde de Afdeling echter dat het PAS in strijd is met Europese natuurwetgeving. Bedrijven die een melding hadden gedaan, moesten alsnog een natuurvergunning aanvragen. Enkele milieuorganisaties hebben daarna verzoeken om handhaving tegen de boerenbedrijven ingediend. Voor de activiteiten is immers geen vergunning verleend. De Afdeling heeft deze boerenbedrijven zonder stikstofvergunning de ruimte gegeven om hun activiteiten, ondanks dat er dus wel een overtreding is, tijdelijk voor te zetten (ECLI:NL:RVS:2024:844). Dat is opmerkelijk. De verzoeken om handhaving zouden kort geleden namelijk nog zijn gehonoreerd onder verwijzing naar de zogeheten beginselplicht tot handhaving. Verder behandelt Martijn de eerste uitspraak over de Wet goed verhuurderschap en bespreekt Jan het nieuwe hotelbeleid in Amsterdam waar erfpacht ook een rol in heeft. --> Stuur ons een vraag of opmerking via een ⁠⁠⁠spraakbericht⁠⁠⁠ --> E-mail: ⁠⁠⁠info@rubewijnveld.nl⁠⁠⁠ --> Website: ⁠⁠⁠www.rubewijnveld.nl/juridisch-cafe⁠⁠⁠ --> Facebook: ⁠⁠⁠@rubewijnveld⁠⁠⁠ --> Twitter: ⁠⁠⁠@rubewijnveld⁠⁠⁠ --> Youtube: ⁠⁠⁠https://www.youtube.com/channel/UCHdzQdoUkzsKUy3eHQHB3zg --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/het-juridisch-cafe/message

Speel sample

De podcast

SE3A3: Een nieuwe kijk op de handhaving

De Podcast Fabriek is onderdeel van Pimpelpaars Media

Contact

+31 6 40 60 60 57

info@podcast-fabriek.nl

A Hofmanweg 5a, 2031 BH, Haarlem